KAMIENICA W DUKLI - RYNEK 1

Zabudowa istniejąca

Opis ogólny

Istniejącą zabudowę stanowi jednobryłowy budynek murowany o dwóch kondygnacjach nadziemnych, użytkowym poddaszem i z częściowym podpiwniczeniem, zlokalizowany w części południowej działki — „kamienica”.

Budynek stanowi część południowejpierzei Rynku w Dukli. Wybudowany najprawdopodobniej w XIX wieku, jednak pewne fragmenty budowli świadczyć mogą o istnieniu w tym miejscu wcześniejszej zabudowy, której zachowane fragmenty stanowią dziś integralną część budynku.

DAWNY SKŁAD WIN

Piwnice

Pod częścią budynku (trakt prawy-północ-południe, ze ścianą szczytową przyległą do rynku) znajdują się bowiem kamienne piwnice o kolebkowych sklepieniach mogące mieć wcześniejsze datowanie, służące np. jako skład win (z przekazów historycznych wynika, że w tym okresie takich składów w Dukli było wiele).

O wcześniejszym pochodzeniu piwnic świadczyć może również ich odmienny układ konstrukcyjny w stosunku do wyższych kondygnacji (ściany nie pokrywają się ze sobą). Parter zachował częściowo pierwotny — XIX-wieczny układ przestrzenny. Na tym poziomie zachowały się oryginalne pomieszczenia od strony rynku, pełniące funkcję handlową i składową z kolebkowymi oraz kolebkowo-krzyżowymi sklepieniami. W części północnej w trakcie lewym północ-południe zachowała się obszerna dwu częściowa sień ze sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi. Wiek tej części budynku można próbować ustalić poprzez analizę składu i kształtu cegieł służących jako budulec ścian i sklepień oraz analogię do datowanych części budynków zachowanych w pierzei rynku oraz części ratusza z jego przebudowy w XIX wieku.

OKRESY WOJENNE

Historia przebudowy

W części centralnej sieni znajduje się przebudowana klatka schodowa. Ze względu na zachowane ślady oraz przemurowania można podejrzewać, że pierwotnie klatka schodowa znajdowała się w innym miejscu lub, co wydaje się mniej prawdopodobne, znajdowały się dwie: prowadząca do części bardziej oficjalnej – na I piętro od strony rynku oraz podrzędnej od strony zlokalizowanego od północy podwórka.

Budynek został wielokrotnie przebudowywany w XX wieku, a opierając się na informacjach źródłowych mówiących o znacznych zniszczeniach zabudowań Dukli w czasie Bitwy o Przełęcz Dukielska we wrześniu 1944 roku można przypuszczać, że budynek uległ największym przebudowom właśnie po zakończeniu II Wojny światowej.

Jest prawdopodobne, że część połnocno-wschodnia mogła stać się ofiarą ostrzału artyleryjskiego, a następnie po wojnie została odbudowana w zupełnie innym układzie przestrzennym (nie odtworzono drugiej klatki schodowej) i konstrukcyjnym.

Oryginalny jest fragment wejściowy na parterze budynku, przyległy do sklepionej sieni oraz elewacja południowa wraz z fragmentami sztukatorki na poziomie I piętra (otwory parteru zostały częściowo przebudowane po II wojnie).

XX WIEK

Wzmocnienie konstrukcji

W latach 80-tych XX wieku miała miejsce kolejna przebudowa wnosząca kolejne zmiany układu przestrzennego 1 piętra budynku i poddasza (adaptacja na mieszkania) wraz z nadmurowaniem powyżej połaci dachu ścian klatki schodowej wraz z doświetleniami bocznymi i stropodachem.

W okresie powojennym wykonano również wzmocnienia oraz przebudowę stropów istniejących nad sklepieniami parteru. W trakcie wykonywania odkrywek stwierdzono również, że budynek ten przeszedł poważny pożar. Niestety na obecnym etapie nie można ustalić daty pożaru. Wiadomo, że w 1884-85 i 1888 Dukla przeżyła poważne pożary, jednak nieznany jest dokładny obszar miasta objęty tymi pożarami.

Budynek mógł również płonąc w czasie działań wojennych w 1944 roku, w wyniku w/w ostrzału artyleryjskiego.

ROK 2021

Stan obecny

Obecnie budynek jest w stanie surowym i od wielu lat nie jest użytkowany, z wyjątkiem pomieszczeń od strony rynku, gdzie na poziomie parteru zlokalizowane mogą być trzy sklepy wielobranżowe z częścią magazynowa.

Gotowi do działania?
Jesteśmy w kontakcie!
Zadzwoń - Napisz

666 607 501

poczta@fascinate.pl
Kowalowy 21, 38-200 Jasło

  Fascinate.pl to projektowanie i realizacja strony www, sklepu internetowego, kampanii marketingowej.
  Optymalizujemy strony pod kątem SEO.
  Skutecznie pozycjonujemy strony www i sklepy internetowe
  .

  Kontakt

  Obserwuj nas na social mediach

  © fascinate. All Rights Reserved.